Kontakt

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
044 725 25 79
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl
ePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP

 


 

Wykaz numerów wewnętrznych

 

21 –  Sekretariat (Lena Durlak, Krzysztofa Szymańska)

25 –  Sekretariat (Emilia Zielińska)

23 – Gospodarka odpadami (Katarzyna Dziubałtowska, Ewa Bernaciak )

26 –  Kasa (Anna Klimczak)
      Podatki i Opłaty (Agnieszka Wosinek, Edyta Goszcz, Ilona Nockoska)

27 –  Skarbnik (Aneta Maciążek)

28 –  Ewidencja Ludności (Alicja Węgrzynowska)
      Dowody Osobiste (Iwona Szymańska, Agnieszka Grudzińska)

29 –  Księgowość i Płace (Teresa Kacperek, Bożena Krześlak,
      Katarzyna Bielas, Beata Młynarczyk-Mundzia)

44 –  Obsługa Rady Gminy (Cecylia Wędrak)

31 - Sekretarz (Przemysław Sepkowski)

53 - Kadry i Płace (Marta Lipowska)
          Kultura i Zdrowie (Maria Robak)
      51 - Informatyk (Rafał Darczyński)

54 - Archiwum (Agnieszka Jurek)

33 –  Referat Gospodarki Przestrzennej (Karolina Pittner - Wąchała),
     Działalność Gospodarcza i gospodarka przestrzenna (Aneta Swarbuła)

(Katarzyna Owsianka, Aleksandra Ogłuszka)

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych     

34 – (Wiesława Starosta, Agnieszka Iwanicka)

35 – (Krzysztof Szczepański, Mateusz Chmielewski)

37Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich (Józef Maj)

Nieruchomości (Agata Łęczycka)
Ochrona Środowiska (Ewa Piotrowska - Robak)
Drogownictwo (Bożena Wójciak)
Nieruchomości i działalność gospodarcza (Joanna Wiktorowicz)

Gminny Zakład Komunalny

41 - Kierownik GZK (Edmund Król)

42 - Eksploatacja GZK (Rafał Latocha, Jakub Tkaczyk, Tomasz Basiński)

43 - Księgowość GZK (Arkadiusz Zerek, Małgorzata Nowakowska)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

47 - Kierownik GOPS i Księgowość GOPS

45 - Świadczenia Rodzinne i 500+ GOPS

46 - Pracownicy Socjalni GOPS

50 - Pracownicy Socjalni GOPS

 

 


 
 Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek - piątek   8:00 - 16:00
 

 
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów
 
we wtorki od godziny 800 - 1200