Wykaz Sołectw

Lp.Nazwa sołectwa
Nazwisko i imię sołtysa
Liczba Ludności
1. Cekanów Skóra Jerzy 242
2. Chorzęcin Latocha Rafał 280
3. Ciebłowice Małe Kuc Czesław 74
4. Ciebłowice Duże Żegnałek Karolina 675
5. Dąbrowa Maj Radosław 224
6. Godaszewice Kosior Andrzej 199
7. Jadwigów Krajewski Zdzisław 193
8. Karolinów Sych Agata 159
9. Kolonia Zawada Mąkola Edward 315
10. Komorów Krajewski Zygmunt 588
11. Kwiatkówka Robak Tomasz 191
12. Łazisko Owsianka Henryk 484
13. Niebrów Smoła Marek 400
14. Sługocice Pawelec Czesław 323
15. Smardzewice Król Józef 1887
16. Świńsko Gabryszewska Teresa 168
17. Swolszewice Małe Biłek Mieczysława 354
18. Tresta Głowa Wiesław 247
19. Twarda Wawrzyńczyk Sławomir 602
20. Wąwał Gacek Zbigniew 1113
21. Wiaderno Bojanowski Stanisław 731
22. Zaborów Pierwszy Szymkowska Bożena 445
23. Zaborów Drugi Kobalczyk Zygmunt 269
24. Zawada Ogórek Krzysztof 636

 

Ogółem ludność Gminy Tomaszów Mazowiecki - 10800 osoby.

Stan ludności Gminy Tomaszów Mazowiecki na dzień 31.12.2014 r.